Rakinac staro

Адреса: RAKINAC BB

Власник гробља: ЈКП Милош Митровић Велика Плана, Милоша Великог 22, 11320 Велика Плана

QR ко̂д гробља

Није евидентирано ниједно гробно место.