Евидентирање закупца

...


Провера статуса захтева за евидентирање закупца


У поље унесите што више информација које имате о гробним местима за која желите да будете евидентирани као закупац.

* означава обавезно поље, друга поља нису обавезна.