Petrovac - Umka groblje

Адреса: Milije Stanojlovića bb, Umka

Телефон: 063/599-213

Власник гробља: ЈП “Пословни центар Чукарица”, Шумадијски трг 2, 11030 Београд

QR ко̂д гробља

Није евидентирано ниједно гробно место.