Lozovik crkveno

Адреса: JNA

Власник гробља: ЈКП Милош Митровић Велика Плана

QR ко̂д гробља

Није евидентирано ниједно гробно место.