Lapovo Donjokrajsko

Адреса: Lapovo

Власник гробља: ЈКСП Морава Лапово, Ратника Солунског фронта бб, 34220 Лапово

QR ко̂д гробља