Lapovo Gornjokrajsko

Адреса: Lapovo

Власник гробља: ЈКСП Морава Лапово

QR ко̂д гробља