Ваљево - Попарско гробље

Адреса: Na brdu Bobija

Телефон: 014-3521-863

Власник гробља: ЈКП Видрак Ваљево, Војводе Мишића 50, 14000 Ваљево

QR ко̂д гробља

Није евидентирано ниједно гробно место.