Ваљево - Горићко гробље

Адреса: tzv. „Ćeteni“ u Jasenici

Телефон: 014-3521-863

Власник гробља: ЈКП Видрак Ваљево, Војводе Мишића 50, 14000 Ваљево

QR ко̂д гробља

Није евидентирано ниједно гробно место.