Velika Greda - Pravoslavno

Адреса: Velika Greda

Телефон: 063 482 638

Власник гробља: ЈП Полет Пландиште, Обилићева 15, 26360 Пландиште

QR ко̂д гробља

Није евидентирано ниједно гробно место.