Novobečejsko groblje

Адреса: Novi Bečej

Власник гробља: ЈКП Комуналац Нови Бечеј, Слободана Перића 163, Нови Бечеј 23272

QR ко̂д гробља

Није евидентирано ниједно гробно место.