Жировница

Адреса: Жировница

Телефон: 034 68 41 100

Власник гробља: ЈКП 7 Јули Баточина, Краља Петра I 21, 34227 Баточина

QR ко̂д гробља

Није евидентирано ниједно гробно место.