Nepričava 2

Адреса: Nepričava

Власник гробља: ЈП Градска чистоћа Лајковац, Војводе Мишића 116, 14224 Лајковац

QR ко̂д гробља

Није евидентирано ниједно гробно место.