Mladenovac - Rajkovačko groblje

Адреса: Mladenovac

Власник гробља: ЈКП "Младеновац", Краљице Марије 32, 11400 Младеновац

QR ко̂д гробља

Није евидентирано ниједно гробно место.