Stanišinci

Адреса: Stanišinci

Власник гробља: ЈКП "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања, Жике Ваљаревића бр. 1, 36210 Врњачка Бања

QR ко̂д гробља

Није евидентирано ниједно гробно место.