Vladimirovac rumunsko

Адреса: Vladimirovac

Власник гробља: Alibunar

QR ко̂д гробља

Није евидентирано ниједно гробно место.