Lokve

Адреса: Lokve

Власник гробља: Alibunar

QR ко̂д гробља

Није евидентирано ниједно гробно место.