Loznica gradsko groblje

Адреса: Željeznička

Телефон: 015-872-030

Власник гробља: Loznica

QR ко̂д гробља

Телефони градског гробља ван радног времена : Руководилац службе гробља : 066-8870-036 Шеф продавнице : 066-8870-031


Није евидентирано ниједно гробно место.