Veliki Borak groblje 2

Адреса: Veliki Borak

Власник гробља: Beograd seoska

QR ко̂д гробља

Није евидентирано ниједно гробно место.