Konatice groblje

Адреса: Konatice

Власник гробља: Obrenovac sela

QR ко̂д гробља

Није евидентирано ниједно гробно место.