Novo groblje Beograd

Адреса: Ruzveltova 50, Beograd

Телефон: 011 20 71 333, 011 20 71 377

Власник гробља: ЈКП ”Погребне услуге” Београд

QR ко̂д гробља

Није евидентирано ниједно гробно место.