Centralno groblje Beograd

Адреса: Zaplanjska 47a, Beograd

Телефон: 011 24 60 463

Власник гробља: ЈКП ”Погребне услуге” Београд

QR ко̂д гробља

Није евидентирано ниједно гробно место.