Osečenica groblje kod crkve

Адреса: Osečenica

Власник гробља: SZTR Golgota Mionica

QR ко̂д гробља

Није евидентирано ниједно гробно место.