Липље гробље

Адреса: Liplje

Власник гробља: JKP Ljig

QR ко̂д гробља

Није евидентирано ниједно гробно место.