Beli Potok

Адреса: Fricka Lohka, Beli Potok

Телефон: 011/ 347 20 36

Власник гробља: ЈП Пословни центар Вождовац

QR ко̂д гробља