Sremčica novo 2

Адреса: Sremčica

Телефон: 063/ 599 195

Власник гробља: ЈП “Пословни центар Чукарица”, Шумадијски трг 2, 11030 Београд

QR ко̂д гробља

Odlukom o sahranjivanju i groblјima na teritoriji opštine Čukarica (Sl. List grada Beograda br.23/94) Javno preduzeće “Poslovni prostor opštine Čukarica” 
upravlјa sa 12 lokalnih grobalјa na teritoriji Gradske opštine Čukarica. 
Ukupna površina svih grobalјa iznosi 18,91 hektara sa fondom od oko 26000 grobnih mesta.


Није евидентирано ниједно гробно место.