Selo Rakovica

Адреса: Selo Rakovica

Телефон: 011/ 347 20 36

Власник гробља: ЈП Пословни центар Вождовац, Устаничка 125 ц, 11010 Вождовац

QR ко̂д гробља

Grob 12

Сахрањени: Миле Зарић (/ - /)