Grob 7

Гробље: Jakovo groblje

Адреса: Balkanska 114, Jakovo

Телефон: 011/8467-006; 011/8443-260

Власник гробља: ЈП Сурчин, Маршала Тита 2, 11272 Добановци

QR ко̂д гробног места

Сахрањени

mirko LAZAREVIĆ (1970 - 2022)

mirko LAZAREVIĆ

(1970 - 2022)