Провера статуса захтева за евидентирање закупца

Путем овог формулара можете проверити статус постојећег захтева за евидентирање закупца који сте поднели. Напомињемо да не можете поднети нови захтев уколико већ постоји отворен захтев или захтев који је у обради. За више информације контактирајте одговарајуће комунално предузеће.


‹ Повратак на формулар захтева за евидентирање закупца